Životní situace:
Jak reklamovat poštovní služby

Také vady poskytovaných poštovních služeb lze reklamovat. Způsob uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, jsou povinnou součástí poštovních podmínek každého provozovatele poštovních služeb. 
Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla. Jinak právo zaniká.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Reklamace

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců