Životní situace:
Jak reklamovat vyúčtování operátorů

Reklamovat je možné vyúčtování ceny nebo poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.
Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování nebo ode dne vadného poskytnutí služby. Jinak právo zanikne.

 

Pokud s ohledem na druh poskytované služby není zasíláno vyúčtování (předplacené karty), počítá se dvouměsíční lhůta pro podání reklamace ode dne poskytnutí služby.

 

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Je ale možné se obrátit na ČTÚ se žádostí o přiznání takového odkladného účinku. Úřad o žádosti rozhodne.

 
Témata k této situaci:

Telekomunikace Reklamace

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců