Životní situace:
Kdy nemusíte poplatek za recept hradit?

Instituce pro tuto životní situaci

Stejně jako u plateb u doktora i poplatků za recet jsou výjimky, kdy za recept ani za výběr předepsaného léku neplatíte. Kdy poplatek za recept platit nemusíte?
Stejně jako u plateb u doktora i poplatků za recet jsou výjimky, kdy za recept ani za výběr předepsaného léku neplatíte. Kdy poplatek za recept platit nemusíte?

 

- vydávání léků předepsaných na recept,

avšak nehrazených z veřejného

zdravotního pojištění (například

antikoncepce), nebo pokud lékař na receptu

vyznačí „hradí pacient“

 

- vydávání léků, jejichž výdej není vázán na

lékařský předpis

 

Podobně logicky lze ale dovodit i opačnou situaci: poplatek 30 korun za výdej léku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění se hradí i v případě, že recept byl předepsán při poskytování péče, která poplatku nepodléhá (například jestliže lékař v rámci dispenzární péče o těhotné ženy budoucí mamince předepíše železo nebo kyselinu listovou).

Na rozdíl od léků, takzvané zdravotnické prostředky (například různé pomůcky, vozíky, prostředky pro inkontinenci apod.) zákonodárci do „poplatkové“ legislativy nezahrnuli. Z toho plyne, že za vydávání zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz ani za vystavení tohoto poukazu se nehradí žádný regulační poplatek. 

  Zaplacení poplatku 30 korun za výdej léku

Pacient musí zaplatit ihned, popřípadě ihned spolu se zaplacením doplatku na lék (přichází v úvahu v případě, že lék není plně, ale jenom částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění) a to v lékárně (nebo výdejně léků, kterou lékárna provozuje).

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců