Životní situace:
Kdy se mohou měnit ceny plynu

Regulované ceny plynu jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu nejpozději do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.
Cena vlastní komodity, tj. plynu a ostatních služeb dodávky (neregulovaná část ceny) není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Frekvence změn je závislá pouze na obchodní strategii dodavatele plynu a může se měnit i několikrát do roka nebo se naopak během roku nemusí změnit vůbec.
Témata k této situaci:

Energie

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců