Životní situace:
Na koho se mohu obrátit v případě sporu jako spotřebitel?

Podnikateli, který se dopustí nekalé obchodní praktiky, hrozí postih od příslušného dozorového orgánu. V případě podezření na spáchání nekalé obchodní praktiky můžete podat k dozorovému orgánu podnět.
Dozor nad dodržováním zákazu nekalých praktik vykonává:

Kde je to upraveno: § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců