Životní situace:
Nahrazení SIM karty (odcizení, ztráta, poškození zákazníkem)

Instituce pro tuto životní situaci

Telekomunikační operátor
Vodafone:

Při splnění stanovených podmínek, které jsou k dispozici na www.vodafone.cz, , na Vodafone péči o zákazníky na čísle *077 nebo v prodejnách, není náhrada/výměna SIM karty jednou ročně zpoplatněna.

 

Druhá a další je za uvedený poplatek. Poškozením SIM karty zákazníkem se rozumí její mechanické nebo jiné poškození (poškrábání, zlomení, ohnutí, ...) nebo jakákoli její nepovolená úprava zákazníkem.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců