Životní situace:
O čem mě musí podnikatel informovat při předváděcí akci?

Vždy, když uzavíráte smlouvu v postavení spotřebitele, je podnikatel povinen vám sdělit informace o sobě (název, IČO, sídlo a kontaktní údaje), o ceně a vlastnostech zboží, služby nebo digitálního obsahu, správném užívání zboží, udržování, jakož i o riziku jeho nesprávného užití a údržby, dále o způsobu platby, možnostech dodání a případných nákladech.
V neposlední řadě nesmí chybět informace o postupu při uplatnění reklamace a s ní spojených práv, včetně lhůty, do kdy je možné reklamaci uplatnit a kde je možné reklamaci uplatnit.

Navíc vás podnikatel musí informovat o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách jeho uplatnění a nákladech na vrácení zboží. Odstoupení vám může usnadnit povinně uveřejněný vzorový formulář. Rovněž musíte být informováni o existenci, podmínkách a způsobu mimosoudního řešení sporů, které mohou na základě uzavřené smlouvy vzniknout.

Jestliže si sjednáte déle trvající službu, například členství ve fitness centru, je nezbytná informace o délce trvání smlouvy a možnostech předčasného ukončení členství.

Uvedené informace představují rozsah informační povinnosti podnikatele před uzavřením smlouvy a musí vám být poskytnuty v písemné podobě. Zákon stanoví, že údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy tvoří i obsah samotné smlouvy a jsou tak pro podnikatele závazné. Pokud by se rozcházely, platí ten z údajů, který je pro vás příznivější. Jedno vyhotovení smlouvy vám podnikatel musí předat bezprostředně po jejím podpisu.

Kde je to upraveno: § 9, § 11, § 13, § 14, § 19 odst. 4, § 24 odst. 7 písm. e), i), l), m) a y) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811, § 1820, § 1822 a § 1828 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Témata k této situaci:

Smlouva Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců