Životní situace:
O čem mě musí podnikatel informovat?

Hned na začátku telefonického hovoru vám podnikatel musí sdělit základní údaje o sobě, především jméno a příjmení nebo název, a z jakého důvodu vás kontaktuje.
Naopak v případě, kdy se na podnikatele obracíte vy za účelem uzavření smlouvy, je jeho povinností vás předem upozornit na náklady na volání, pokud se liší od běžné sazby.

Během samotného hovoru je podnikatel povinen vás seznámit alespoň se základními vlastnostmi nabízeného zboží nebo služby, jejich cenou a náklady na dodání zboží.

Nejpozději při obdržení zboží nebo poskytnutí služby byste však měli mít od podnikatele kompletní informace písemně nebo v jiné textové podobě, například prostřednictvím e-mailu. Jedná se hlavně o informace o správném užívání zboží, udržování, jakož i o riziku jeho nesprávného užití a údržby, dále o způsobu platby a možnostech dodání. Nesmí chybět informace o postupu při uplatnění reklamace a s ní spojených práv, včetně lhůty, do kdy je možné reklamaci uplatnit. V neposlední řadě vás podnikatel musí informovat o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách jeho uplatnění a nákladech na vrácení zboží. Odstoupení vám může usnadnit povinně přiložený vzorový formulář. Rovněž musíte být informováni o existenci, podmínkách a způsobu mimosoudního řešení sporů, které mohou na základě uzavřené smlouvy vzniknout.

Jestliže si objednáte déle trvající službu, například členství ve fitness centru, je nezbytná informace o délce trvání smlouvy a možnostech předčasného ukončení členství.

Zákon stanoví, že údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy, tvoří i obsah samotné smlouvy, pokud by se rozcházely, platí ten z údajů, který je pro vás příznivější.

Kde je to upraveno: § 9, § 11, § 11a, § 13, § 14, § 24 odst. 7 písm. e), i), j), l) a m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811, § 1819, § 1820, § 1822, § 1824 a § 1825 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Témata k této situaci:

Smlouva Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců