Životní situace:
Odebrání movité věci exekutorem

Instituce pro tuto životní situaci

Exekutor

V případě exekuce odebráním věci se odměna exekutora určuje hodnotou odebrané věci, která je stanovena znaleckým posudkem.


V případě exekuce odebráním věci se odměna exekutora určuje hodnotou odebrané věci, která je stanovena znaleckým posudkem.

 

 

Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2000 Kč za každou odebranou věc, nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců