Životní situace:
Poplatek za psa

Instituce pro tuto životní situaci

Obecní/městský úřad

I zvíře, v tomto případě pes, je předmětem poplatku. Každá obec a město si výši poplatku stanový vlastní vyhláškou. Při pořízení psa je povinností občana ohlásit tuto skutečnost na místně příslušném úřadě a přihlásit se tak k placení poplatku.
I zvíře, v tomto případě pes, je předmětem poplatku. Každá obec a město si výši poplatku stanoví vlastní vyhláškou. Při pořízení psa je povinností občana ohlásit tuto skutečnost na místně příslušném úřadě a přihlásit se tak k placení poplatku.

 

Tip: Většina obcí a měst stanovuje pro důchodce, kteří vlastní psa velké úlevy z poplatku. V tomto případě může být poplatek i pětinový oproti ostatním občanům.

 

 V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  

Poplatky:

Výše poplatku je určována vyhláškou obcí a měst

Nejčastěji výše poplatku činí 1500,- Kč za rok Za každého dalšího psa činí 2 200,- Kč za rok. Za 1 psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč. Za 2. psa a každého dalšího psa 300,- Kč.

Za 1. psa jehož držitel je přihlášen k trvalému pobytu v rodinném domě 300,- Kč.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců