Životní situace:
Potřebuji výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku je doklad z něhož je patrná existence firmy. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vede příslušný Krajský soud a do něhož se zapisují zákonem vyžadované údaje o společnosti.
Výpis z obchodního rejstříku je doklad z něhož je patrná existence firmy. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vede příslušný Krajský soud a do něhož se zapisují zákonem vyžadované údaje o společnosti. Najdete zde například společníky firmy, jednatele, členy dozorčí rady, členy představenstev, majetkové podíly, způsob jednání za společnost, výši základního jmění, sídlo firmy, předmět podnikání a další údaje.

Výpis z obchodního rejstříku je tak nutný k mnoha životním situacím.

 Poznámka:

Výpis můžete získat také na kontaktním místě Czechpoint na vašem městkém či obecním úřadě (pouze tam kde kontaktní místo funguje).

Tip: Pokud nepotřebujete ověřený výpis z živnostenského rejstříku ale potřebujete výpis pouze pro informaci, pak za výpis neplaťte, ale vyhledejte si živnost na internetových stránkách www.obchodni-rejstrik.cz

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců