Životní situace:
Provize dosahují až 180 % ročního pojistného

Instituce pro tuto životní situaci

Finanční arbitr

Česká národní banka

Dalším problémem tohoto produktu je, že v prvních letech existence pojištění platíme náklady na zprostředkování a uzavření smlouvy. Výše provize pro zprostředkovatele a společnost, kterou zastupuje, dosahuje až 180 % ročního pojistného.
To v praxi znamená, že celé první dva roky klienti vlastně platí u životního pojištění pouze náklady na zprostředkování. Zákazníci sice poradce přímo neplatí, ale náklady jeho poradenství zaplatí v ceně produktu.

Snahy o regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů zde jsou už od roku 2010. Navrhovalo se, aby maximální provize u jednoho produktu pojištění byla pouze 3 000 korun, nebo limit 150 % ročního pojistného. Ani jeden z návrhů na výrazné omezení provizí při prodeji životního pojištění se zatím neprosadil. Poslední návrh vlády na regulaci provizí u životního pojištění počítá s rozložením vyplacení provize na pět let, zatímco dnes se vyplácí po uzavření pojistné smlouvy s klientem jednorázově. Bohužel návrh nerozlišuje mezi pojistnými produkty s rezervotvornou položkou, kde se při předčasném ukončení vyplácí odbytné a pojištěním proti riziku, kde žádné odbytné není. Zajímavostí je, že největším propagátorem této regulace nejsou klienti, ale samy pojišťovny. Ty se snaží bránit vysokým výdajům za zprostředkování pojištění, které následně přenášejí na své klienty. Žádná státní regulace by ale neměla nadržovat nebo zvýhodňovat jednoho účastníka trhu. Regulace výše provizí, aniž bychom regulovali i další náklady pojistek, by právě takovým zásahem do volného trhu být mohla.
Témata k této situaci:

Pojištění

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců