Životní situace:
Sepsání notářského zápisu o právně významné skutečnosti

Instituce pro tuto životní situaci

Notář
a) jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se

položka A,.....................................................nejméně 2 000 Kč.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi................................................3.000 Kč; jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí................................................................5.000 Kč.

 

 

b) jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a z takto vypočtené odměny 3/4.......................................................................nejméně 800 Kč.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců