Životní situace:
Sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě/rejstřík zástav

Instituce pro tuto životní situaci

Notář

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu.
Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo

zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu.

V tomto případě je odměna notáře jiná než u běžné zástavní smlouvy.

 

Nejméně však 800 Kč. Částka nad 40.000.000 Kč se do základní tarifní hodnoty nezapočítává.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců