Životní situace:
Smluvní pokuty do obchodních podmínek nepatří

Aby smluvní pokuta mohla být sjednána platně, musí být vždy součástí listiny, ke které spotřebitel připojuje svůj podpis.
Tento závěr vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, který do své rozhodovací praxe dlouhodobě promítá i ČTÚ.

 

Nález zdůrazňuje, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich často v nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl podnikatel ujednání, kterou jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě).

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců