Životní situace:
Stavím dům

První úřad, který v souvislosti s budoucí výstavbou navštívíme, je úřad katastrální. Výpisem z katastru nemovitostí budeme prokazovat naše vlastnictví k pozemkům, stavbám a jiným nemovitostem, na kterých hodláme stavět.
Katastrální úřad

První úřad, který v souvislosti s budoucí výstavbou navštívíme, je úřad katastrální. Výpisem z katastru nemovitostí budeme prokazovat naše vlastnictví k pozemkům, stavbám a jiným nemovitostem, na kterých hodláme stavět.  

Z výpisu na katastrálním úřadu zjistíme i to, zda např. kupovaný pozemek či jiná nemovitost skutečně ve vlastnictví prodávajícího a zda na nich nevázne věcné břemeno či zástavní právo.

 Stavební úřad

Dalším úřadem bude stavební úřad. Stavební úřad je institucí, kde budeme vyřizovat povolení související se stavbou domu.

Pokud v souvislosti se stavbou domu budeme potřebovat rozdělovat či scelovat pozemky, potom budeme potřebovat příslušné rozhodnutí za který zaplatíme další poplatek.

Za kolaudační rozhodnutí se poplatek nevybírá. 

Pozor: Budete-li stavět bez příslušného povolení, vystavujete se riziku zaplacení pokuty. Za přestupky občanů může být udělena pokuta od 10.000 Kč do 100.000 Kč podle závažnosti přestupku. Za přestupky právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů může být udělena pokuta od 200.000 Kč do 1.000.000 Kč podle závažnosti přestupku.
Témata k této situaci:

Poplatky Nemovitost

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců