Životní situace:
Výpis z katastrální mapy

Výpis z katastrální mapy je důležitý tehdy, pokud potřebujeme zjistit přesné zakreslení a pozici pozemků nebo staveb, jejich číslo, vedení sítí apod. Stejně tak budeme výpis z katastrální mapy potřebovat, pokud budeme chtít zjistit vlastníka pozemku či domu.
Lhůty:

Zpravidla na počkání, ve složitějších případech po dohodě do 2 až 3 dnů.

Nutné informace:

- čísla pozemku či budovy

- název katastrálního území
Témata k této situaci:

Nemovitost

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců