Životní situace:
Vystavení úředního vysvědčení

Instituce pro tuto životní situaci

Krajský soud

Soud

Můžete soud požádat o vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů. Může se jednat o skutečnosti, které budete chtít použít v jiných řízeních.
Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců