Životní situace:
Zakládám společnost s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným jako právnické osoby je poměrně obtížná věc, kdy budete muset mnoho věcí vyřizovat na různých úřadech.
Především je nutné splnit následující podmínky:

1)      vyřiďte si prostřednictvím svého obecního úřadu výpis z rejstříku trestů všech společníků.

     

2)      navštivte notáře a sepište sním notářský zápis zakladatelské smlouvy (pokud zakládá více osob) nebo zakladatelské listiny (pokud zakládá pouze jedna osoba)

 

3)      navštivte živnostenský úřad a zažádejte si o živnostenské listy pro vznikající společnost

 

4)      navštivte rejstříkový soud (příslušný krajský soud, kde bude mít společnost sídlo) a podejte návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

 

5)      na bankovní účet musíte vložit základní vklad do společnosti nebo jeho část. Pro správu vkladů je pověřen jeden ze zakladatelů nebo finanční instituce. U společnosti s ručením omezeným je minimální vklad 200 000,- Kč 

 

6)      nezapomeňte vzniklou společnost registrovat u finančního úřadu! 

 

Tip: po rozhodnutí soudu o zapsání společnosti do obchodního rejstříku nabývá rozhodnutí o zápisu společnosti plné moci až po 15 dnech lhůty pro odvolání. Doporučujeme proto, aby se všichni jednatelé společnosti vzdali okamžitě práva na odvolání (stačí v jednom návrhu). Právní moc tak rozhodnutí získá okamžitě po doručení na krajský soud. Tím se založení společnosti výrazně urychlí.

 
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Doklady

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců