Životní situace:
Živnostník a malý podnikatel není spotřebitel

Zajímavé je, že ačkoliv jsou uvedeným jednáním ohroženi nejen spotřebitelé, ale také malí podnikatelé a živnostníci, nemají tito právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů a nemají ani jiná práva, která mají „spotřebitelé“.
Tato skupina, ač se jedná v podstatě o obyčejné lidi, není odpovídajícím způsobem chráněna. Zákon totiž předpokládá, že jako podnikatelé si mají být vědomi rizik, která jim hrozí a být k tomu dostatečně odborně vybaveni. Živnostník není dle litery zákona spotřebitel.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců