Životní situace:
Změna dodavatele energie při podomním prodeji

Pokud si rozmyslíte změnu dodavatele energie, kterou jste s podnikatelem sjednali u vás doma, můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, jako v případě ostatních služeb.
Pokud jste 14denní lhůtu nestihli, umožňuje navíc zvláštní zákon smlouvu vypovědět, a to nejpozději 15. den poté, co byly zahájeny dodávky energie.

Pro více informací nebo řešení případných sporů s dodavatelem energie se obraťte na Energetický regulační úřad.

Kde je to upraveno: § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 11a odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Témata k této situaci:

Smlouva Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců