Skupina Citfin dosahuje i přes ekonomickou krizi každoročního růstu


13. 12. 2012  16:22     tz     komentáře (0)

Skupina Citfin zastřešující společnosti Citfin – Finanční trhy a Citfin, spořitelní družstvo, přichází před koncem roku 2012 s výsledky svého hospodaření za první tři čtvrtletí tohoto roku, konkrétně s hodnocením počtu obchodů a obratu směnných obchodů, včetně meziročního srovnání za stejné období roku 2011. Citfin v daném období zaznamenal nárůst meziročního obratu směnných obchodů i počtu obchodů o 8 % v porovnání se srovnatelným obdobím předcházejícího roku.

Přes období ekonomického útlumu pokračuje skupina Citfin ve své dlouhodobé obchodní strategii a již před koncem roku může nazvat rok 2012 rokem úspěšným. Důkazem je skutečnost, že se opět podařilo za poslední tři čtvrtletí navýšit všechny důležité výkonnostní ukazatele. Meziročně za první tři kvartály došlo k nárůstu celkového objemu klientských směnných obchodů o 2,2 mld. Kč, ke zvýšení počtu zprostředkovaných zahraničních platebních operací z 22 384 na 24 207, k navýšení počtu aktivně obchodujících klientů na téměř 4 000 a rovněž k růstu generovaného zisku. Z uvedených výsledků vyplývá, že lze za celý rok 2012 očekávat překročení objemu klientských směnných obchodů ve výši 35 mld. Kč. Finanční výsledky skupiny Citfin svědčí o dlouhodobé stabilitě, vysoké konkurenceschopnosti a cenové flexibilitě.

Společnost Citfin – Finanční trhy nabízí podnikům obchodujícím se zahraničím komplexní služby v oblastech směny deviz, zahraničního platebního styku, termínových obchodů, monitoringu a grafů kurzů, devizového zpravodajství a srovnání kurzovních lístků. Výhodné devizové kurzy jsou nabízeny v 31 měnách, například EUR, USD, GBP, PLN JPY, CHF, SEK, DKK, HUF a dalších.

Druhá společnost pod vlajkou skupiny, Citfin, spořitelní družstvo, je ve své podstatě výjimečným subjektem v České republice, neboť se specializuje na poskytování finančních služeb v oblasti směnných obchodů a platebního styku pro své členy, firmy orientované na zahraniční obchod. V roce 2011 bylo portfolio produktů společnosti doplněno o unikátní Firemní multiměnový účet EASY, mezi jehož hlavní výhody patří především první tři europlatby měsíčně zdarma, další za 20,60 Kč, příchozí zahraniční a tuzemské platby zdarma a bezplatné vedení účtu v 31 měnách. Účet byl v letošním roce doplněn o další benefit - zvýhodněné úročení. V Citfinu jsou všechny finanční prostředky na Firemním multiměnovém účtu EASY pojištěny ve výši 100 %, maximálně do částky 100 tisíc eur, a podléhají stejnému režimu ochrany jako v bankovním sektoru. Garantem ochrany vkladů klientů Citfinu je Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena zákonem o bankách. Citfin pečlivě zvažuje každý krok v rozhodování o budoucnosti společnosti tak, aby byla schopna v co nejvyšší kvalitě služeb a nabízených produktů plnit své závazky vůči klientům. V porovnání s ostatními spořitelními družstvy Citfin neposkytuje úvěry a zároveň do své nabídky nezařadil ani vklady s nadměrným úročením. Toto naprosto eliminuje existenci úvěrového rizika v Citfinu a výrazným způsobem přispívá k jeho stabilitě.

Skupina Citfin je předním hráčem na devizovém trhu již od roku 1998 a specializuje se na poskytování finančních služeb firemní klientele. Hlavními kvalitami, které naši klienti nejvíce oceňují, jsou především cenová výhodnost služeb, rychlost provádění operací, vysoká odbornost, individuální přístup a vstřícnost. I proto tyto služby pravidelně využívá téměř 4 000 společností obchodujících se zahraničím. Dohled nad činností skupiny Citfin, stejně jako nad všemi ostatními finančními institucemi, vykonává Česká národní banka.Skupina Citfin dosahuje i přes ekonomickou krizi každoročního růstu

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23689967602

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více