Soutěž Zlatá koruna má nového předsedu Finanční akademie


10. 03. 2008  18:45     Jaroslav Brož     komentáře (0)

Finanční arbitr ČR František Klufa vystřídal na postu předsedy Finanční akademie Zlaté koruny svého předchůdce v úřadě arbitra, O. Schlossbergera.

Finanční arbitr České republiky František Klufa vystřídal na postu předsedy Finanční akademie Zlaté koruny svého předchůdce v úřadě arbitra, Otakara Schlossbergera, který stál v čele Finanční akademie po dva předchozí ročníky.

 

Byla tak potvrzena kontinuita, kdy do křesla předsedy Finanční akademie usedá respektovaná osobnost s významným postavením na domácí finanční scéně.

 

Touto všeobecně respektovanou osobností finanční arbitr ČR nepochybně je. Úlohou finančního arbitra, kterého na pětileté období volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, je mimosoudní řešení sporů v oblasti platebního styku a elektronických platebních prostředků. Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Důležitým prvkem činnosti finančního arbitra je jeho otevřenost vůči veřejnosti a s tím související preventivní činnost spočívající v odstraňování překážek a nápravě přetrvávajích nedostatků.

 

„Funkci předsedy Finanční akademie jsem přijal s velikým potěšením, avšak i s velikou pokorou. Tato pokora pramení z toho, že se jedná o předsednictví v soutěži, kde jednotlivé produkty hodnotí odborníci z dané problematiky a tudíž výsledky v soutěži jsou skutečně fundované,“ říká František Klufa a dodává: „Mou snahou je podporovat vše, co může mít jednoznačný preventivní dopad ve prospěch ochrany spotřebitele na našem finančním trhu. Chci se proto podílet i na různých projektech zvyšování finanční gramotnosti a vzdělávání. Věřím, že k realizaci těchto cílů dopomůže i partnerství v soutěži Zlatá koruna.“

 

Finanční akademie má statut nezávislé poroty, která na základě odborných kritérií hodnotí a vyhlašuje nejlepší finanční produkty roku na českém trhu. Produkty jsou rozděleny do 15 samostatných kategorií a každá kategorie se hodnotí zvlášť. V každé se také samostatně udílejí ceny. Finanční akademie kromě toho také každoročně vyhlašuje „Novinku roku“. Toto ocenění mohou získat produkty, které inovativním způsobem posouvají úroveň nabídky a přinášejí na trh nové podněty.

 

V letošním 6. ročníku soutěže Zlatá koruna bude více než stočlenná Finanční akademie, složená z ekonomů, ekonomických redaktorů a zástupců akademické sféry, významným způsobem posílena o nové členy.

 

„Našim cílem je vytvořit z Finanční akademie co nejreprezentativnější  fórum odborníků. Protože v našem záběru jsou všechny produkty z celé produktové škály na trhu, jde nám o to, abychom získali větší zastoupení skutečně fundovaných odborníků pro jednotlivé segmenty trhu. Myslím, že dobrou cestou je úzká spolupráce se všemi profesními asociacemi a sdruženími, od nichž vzešla řada podnětů, jak Finanční akademii vhodně doplnit, posílit její odborný kredit a zaručit větší objektivitu   hodnocení. Máme již první nová jména, která reprezentují významné osobnosti na finančním trhu a jistě přispějí k ještě větší prestiži Zlaté koruny,“ říká Pavel Doležal, ředitel soutěže. 

 

O soutěži Zlatá koruna

Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty roku na českém trhu. Od jejího začátku v roce 2003 se jí zúčastňují všechny významné banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti. Stovka finančních odborníků ve Finanční akademii vybírá z jejich nabídek v jednotlivých kategoriích nejlepší produkty. Výsledky hodnocení ve Zlaté koruně pomáhají veřejnosti snáze se orientovat v záplavě nabídek finančních produktů. Atraktivní je i doprovodné hlasování o Cenu veřejnosti, kde nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím internetu a SMS zpráv. Zlatá koruna tak přispívá ke zdravé konkurenci, motivuje vznik nových produktů a veřejnosti napomáhá k vyšší finanční gramotnosti. Letos se uskuteční již 6. ročník soutěže. Další informace o soutěži Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.Soutěž Zlatá koruna má nového předsedu Finanční akademie

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20758850333

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více