Tisková zpráva – distancování se od „podobných“ projektů


16. 02. 2013  13:00     Patrik Nacher, Petr Němec     komentáře (0)

Před týdnem byl spuštěn společný projekt Petra Němce z www.jdeto.de a Patrika Nachera z www.bankovnipoplatky.comHromadný postup spotřebitelů proti bankám při vymáhání poplatků za vedení úvěrového účtu“ (http://www.bankovnipoplatky.com/hromadne-vymahani-poplatku)

Tisková zpráva – distancování se od „podobných“ projektů
Projekt je vyústěním aktivit nás obou na poli boje spotřebitelů proti poplatku za správu úvěru, který si české banky neoprávněně účtují. Cílem je dát dohromady co největší počet spotřebitelů, a ukázat, že reprezentujeme významnou finanční částku. Chceme tak nejen donutit banky k dobrovolnému upuštění od poplatku, ale případně se i pustit do společného vymáhání poplatků soudní cestou. Soudní cesta není bez rizik a nákladů, avšak jako velká skupina můžeme vybrat kvalitního právního zástupce, který by zajistil vymáhání za nulové náklady s minimem rizik.

Okolo našeho společného projektu se již začali pohybovat možní zájemci, za což jsme rádi, ale také si vynořila první kopie projektu, od které se chceme zcela jasně a hlasitě distancovat, neboť o tomto projektu nic nevíme a máme za to, že může klienty poškodit, neboť uvádí zavádějící i nepravdivé informace.

Stránka http://www.nekale-praktiky.cz/ nemá s naším projektem nic společného. Málo transparentní osoby za projektem na stránkách uvádí: „Jsme připraveni podat hromadnou žalobu, kde díky judikátům by nám obecné soudy měli dát za pravdu a přikázat bankám uhradit náhradu škody“. Takové tvrzení je právním nesmyslem i klamáním. Hromadnou žalobu náš právní řád v pravém slova smyslu neumožňuje. V uvedené věci se nejedná o škodu, ale bezdůvodné obohacení. Avšak především, a to je podstatné, dosud neexistuje žádný zcela jasný judikát, který by zaručoval úspěch. Toto musejí klienti vědět a o tomto jim není říkána pravda.

Stránka hovoří o tom, že vše je zdarma a tajemná osoba si vezme odměnu: „ ...ve výši 25% z vymožených prostředků. V případě, že bychom neuspěli, Vy nehradíte žádné náklady.“ Máme za to, že strhnout si čtvrtinu vymožené částky je nepřípustné. Jako odměna v případě právního zastoupení má sloužit náhrada nákladů řízení. Stránka navíc zcela mlčí o tom, co se stane, když banka bude zastoupena advokátem. Pokud by klient spor prohrál, což se stále může stát, neboť neexistuje relevantní český judikát, soud by uložil spotřebiteli zaplatit bance náhradu nákladů řízení, která může lehce přesáhnout i 10.000 Kč. Bude daný projekt hradit i tyto náklady? Pokud ano, kdo zaručí, že mu nedojdou peníze a nezbude to spotřebiteli? Zásadně také odmítáme to, aby spotřebitelé posílali své smlouvy na bezejmennou P.O.Box adresu.

Tímto se chceme od tohoto projektu distancovat a spotřebitele varovat před podobnými projekty, které s námi nemají nic společného. Vítáme každý subjekt, který se chce do pomoci spotřebitelů zapojit, avšak máme za to, že je třeba, aby takový subjekt byl transparentní, pro spotřebitele nabízel ekonomicky výhodné služby a mluvil pravdu o všech rizicích.

 

Petr Němec                                                                      Patrik Nacher

www.jdeto.de www.bankovnipoplatky.comTisková zpráva – distancování se od „podobných“ projektů

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23687708840

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více