UniCredit se připojí ke globálnímu týdnu zaměřenému na opatření k ochraně klimatu


23. 09. 2019  20:05     Tisková zpráva     komentáře (0)

Praha, 20. záříSkupina UniCredit se s ohledem na skutečnost, že firmy a společnost jako celek potřebují nový přístup k budování udržitelné budoucnosti, připojuje ke globálnímu týdnu zaměřenému na opatření k ochraně klimatu (Global Week of Climate Action), který bude probíhat od 20. do 27. září. 

UniCredit se připojí ke globálnímu týdnu zaměřenému na opatření k ochraně klimatu
Banka pobízí své zaměstnance, aby v pátek 20. září 2019 strávili jednu hodinu zaměřenou na změnu klimatu. Zaměstnanci mají s kolegy a klienty debatovat o svých názorech na to, jaká opatření již byla v boji proti změně klimatu podniknuta a jaké kroky může skupina UniCredit ještě podniknout pro změnu k lepšímu.

Zaměstnanci se mohou také podělit o svoje nejlepší nápady, pomocí nichž může skupina přispět k ochraně udržitelnosti životního prostředí. Zaměstnanci již předložili k posouzení přibližně 500 nápadů.

Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit, uvedl: „Abychom ochránili naši planetu, je nutné změnit to, jak se k ní chováme. Potřebujeme nový přístup k vytváření udržitelné budoucnosti. Toto je důležitá výzva pro lidi i společnosti, která má dopad na současné i nadcházející generace. Musíme proto vytvářet povědomí o daném problému a spolupracovat jako jedna banka, jedna UniCredit, abychom společně našli nová, efektivnější řešení na ochranu naší budoucnosti.“

Podpora globálního týdne zaměřeného na opatření k ochraně klimatu prostřednictvím zapojení zaměstnanců je ze strany UniCredit součástí širšího úsilí skupiny v oblasti udržitelnosti. To zahrnuje pokračující revizi současných obchodních strategií k posouzení potřeby aktualizace nebo tvorby nových směrnic týkajících se změny klimatu. Mezi další snahy banky v oblasti udržitelnosti dále patří:

  • Snížení provozních emisí – o 60 % do roku 2020: Banka snížila v roce 2018 svoje provozní emise o 49 % v porovnání s rokem 2008 a je na správné cestě, aby splnila svůj cíl do roku 2020 (dlouhodobým cílem je snížení o 80 % do roku 2030).
  • Zvýšení využití obnovitelné energie: Minulý rok pocházelo 78 % celkové spotřeby elektrické energie skupiny z obnovitelných zdrojů.
  • Zvýšení energetické účinnosti prostor a datových center: Skupina UniCredit dosud nainstalovala centralizované, dálkově ovládané vytápění, ventilační a klimatizační systémy v přibližně 1 000 pobočkách a zařízení na monitorování spotřeby energie v 800 pobočkách.
  • Snížení environmentální stopy, provozních nákladů a emisí skupiny: Skupina UniCredit zmenšila v roce 2018 jenom v západní Evropě svoje kancelářské prostory o 172 000 metrů čtverečních.
  • Projekt bez plastů: Banka spustila projekt bez plastů v souladu s evropskou směrnicí 2018/0172, aby výrazně snížila používání plastů v kancelářích a pobočkách skupiny UniCredit do roku 2020.


UniCredit se připojí ke globálnímu týdnu zaměřenému na opatření k ochraně klimatu

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více