Osoba s příslušnou kvalifikací a praxí a zkouškou v oboru. Je opravněna zpracovávat znalecké posudky. Soudní znalec může vykonávat svoji praxi v mnoha oborech.