ÚVODNÍ SLOVO:
napište esej na téma „Ideální banka v 21. století“


30. 07. 2007  08:13     Miroslav Zeman     komentáře (0)

[soutez_menu]

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

k soutěži pro studenty středních a vysokých škol - napište esej na téma „Ideální banka v 21. století“

 

Téma bankovních poplatků

V České republice se už delší dobu diskutuje o úrovni bankovních služeb a především pak o výši bankovních poplatků. Nespokojenost klientů se zdá být velká a toto téma pravidelně plní prostor v tuzemských médiích. Jako reakci na tuto situaci vznikl na podzim 2005 specializovaný portál www.bankovnipoplatky.com, který se tématu bankovních poplatků a služeb věnuje.

Web se na počátku soustředil pouze na petici proti poplatkové politice našich bank. V průběhu následujících měsíců se ale na základě velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Lidé si mezi sebou začali hromadně vyměňovat své bankovní zkušenosti a doporučení. Záměrem webu bylo upozornit na chování bank, již vlastněných zahraničním kapitálem, které v ČR zavádějí poplatky, jež v zemích, kde sídlí mateřské společnosti, buď vůbec neexistují, nebo jsou mnohem nižší. Stránky jsou tvořeny kultivovanou formou, mají informovat a vyvolat odbornou i laickou diskusi. Nejde o primitivní a destruktivní kritiku.

Portál má tři základní cíle: zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a samozřejmě vyvíjet tlak na banky, ale i na klienty, který by vedl ke snižování bankovních poplatků. Od svého vzniku se portál věnuje různým aktivitám, které přímo či nepřímo souvisejí s bankovními poplatky. Zřejmě nejznámější byly ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek.V posledních dvou letech také na základě probíhající debaty pozorujeme změnu chování některých bank, které zlepšují podmínky pro klienty a přijímají filozofii férového přístupu ke svým klientům.

Mladí bankovní klienti

Má-li se v oblasti našeho bankovnictví něco změnit, nemůže být ale aktivita postavena jen na kritice. A proto přicházíme s projektem, který aktivně zapojí do debaty studenty středních a vysokých škol, jejichž úkolem bude napsat krátkou esej na téma „Ideální banka v 21. století“. A proč právě projekt zaměřený na mladé lidi?

Důvodů je hned několik. Předně se jasně ukazuje, že možný budoucí vývoj našeho bankovního sektoru z pohledu zlepšení kvality a zlevnění služeb pro klienty nebude nastartován přetahováním se o stávající bankovní klienty, ale oslovováním klientů nových, především pak mladých lidí. A nabídka bank je opravdu pestrá.

Specializované účty pro studenty už dnes nabízejí téměř všechny banky. Postupně navíc odbourávají zbytečnou administrativu, například nutnost každoročního potvrzení o studiu. Samozřejmou součástí účtů jsou slevy, přístup přes internet či nabídky výhodných úvěrů. O založení účtu přitom může v ČR požádat nezletilá osoba, která předkládá originál rodného listu, spolu se zákonným zástupcem (většinou rodiče).

Pár slov o soutěži

       Soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a jejím cílem je na jedné straně zvýšit informovanost studentů o bankovním sektoru, bankovních službách a jednotlivých bankách, na straně druhé rozvíjet jejich písemný projev, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Soutěž bude probíhat na počátku školního roku a bude trvat přibližně čtyři měsíce (mezi zářím a prosincem kalendářního roku). První ročník se uskuteční v roce 2007. Téma tohoto ročníku zní: "Ideální banka v 21. století". Soutěž se uskuteční pod hlavičkou internetového serveru www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelny, která je partnerem projektu.

       Odbornými partnery projekty jsou dvě vysoké školy (BIVŠ, VŠB-TU) a mediálními partnery server Kurzy a celorepublikové Deníky. Budou vyhlášeny dvě kategorie - nejlepší práce a nejlepší nápad. Kategorie nejlepší práce se bude hodnotit ve dvou kolech.

       V prvním kole vyberou zástupci serveru bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny 20 nejlepších prací. Ve druhém kole je poté bude hodnotit odborná 15-ti členná porota, složená ze zástupců odborného a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci.

  Autoři prací, kteří se umístí do pátého místa, získají účet u Poštovní spořitelny s odstupňovanou částkou a možnost vyzkoušet si v rámci stáže práci v bance. Pro šesté až dvacáté místo jsou připraveny věcné dary. V kategorii nejlepší nápad bude vyhlášen jen vítěz, který získá účet u Poštovní spořitelny s částkou 20.000 Kč. Seznam cen a další informace o soutěži je součástí přílohy, stejně jako základní pravidla a kritéria hodnocení.

       Věříme, že tímto projektem nejen, že zapojíme mladé lidi do debaty o úrovni bankovních služeb a budoucnosti tohoto odvětví, ale medializací a publicitou opět přispějeme ke zlepšení a zprůhledněné vztahu mezi klienty a bankami. V neposlední řadě mohou práce sloužit pro banky jako smysluplná zpětná vazba od současných nebo budoucích bankovních klientů nebo dokonce jako inspirace pro užitečné změny.

 

Ing. Patrik Nacher

provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.com

 

 ÚVODNÍ SLOVO: napište esej na téma „Ideální banka v 21. století“

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

38006035920

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

104


ČÍSLO TÝDNE 104 - právě tolik miliard vytvořily banky čistý zisk v roce 2022. Jedná se o rekordní výsledek po hladových letech v době koronavirové krize.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,4170
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,9160
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,3075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,0760
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2800
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9148
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více