Výzva ministryni Schillerové:
NEKRÁCENÉ peníze z investičního životního pojištění by se teď lidem hodily


16. 04. 2020  08:16     Tisková zpráva     komentáře (0)

Řada klientů pojišťoven se v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií Covid-19 pokouší o mimořádný výběr ze smluv investičního životního pojištění či smlouvy ruší kvůli získání odkupného. Teprve nyní se bohužel dozvídají, jak málo peněz na svých smlouvách mají a o kolik přišli ze zaplaceného pojistného.

Výzva ministryni Schillerové: NEKRÁCENÉ peníze z investičního životního pojištění by se teď lidem hodily
Dlouhodobě poukazuji na absurdní poplatky, které klienti platí v souvislosti s finančními produkty. Praxe u smluv investičního životního pojištění je ovšem vyšší level. Jak vyplývá z řady nálezů finančního arbitra či rozsudků soudů, pojišťovny nejenže účtují na vrub klientů nesjednané srážky, ale zarážející množství klientů o nich nemělo vůbec ponětí, protože pojišťovna je prostě tajila“, uvedl Patrik Nacher, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

„Soudy opakovaně pravomocně rozhodly o tom, že pojišťovny neseznámily klienty s poplatky, které účtovaly na jejich úkor. Investiční životní pojištění je velký průšvih několika milionů pojistných smluv, který se týká většiny pojišťoven působících na českém trhu. Přístup regulátora považujeme za naprosto šokující, protože nijak neřeší ani tak zjevné věci, jako je okrádání klientů při předčasném ukončení smlouvy o nejrůznější bulharské konstanty nebo systémovou manipulaci s pojistným ke škodě klientů. Opravdu je takové jednání pojišťovny v souladu s právním řádem a udělenou licencí? Českou národní banku o všech zjištěních průběžně informujeme, ovšem prý v žádném případě dosud neshledala důvod zahájit správní řízení s pojišťovnou. To je výsměch všem poškozeným klientům, kteří v těchto smlouvách utopili desítky miliard“, řekl Jiří Chvojka, člen výboru spolku Podvedení klienti, založeného poškozenými klienty pojišťoven.   

Jak vyplývá z důkazů předložených v řízeních před finančním arbitrem či soudy, standardní srážky na vrub pojistného činily řádově desítky procent. Dnes je již smutně známý případ klienta České pojišťovny, kterému pojišťovna strhávala přes 90 % z pojistného na úhradu tzv. počátečních a správních nákladů, aniž by o tom ovšem věděl.

„Veřejně jsem v souvislosti se zjištěními Podvýboru pro ochranu spotřebitele vyzval, aby se přihlásil klient, který své peníze v produktu investičního životního pojištění zhodnotil. Nepřihlásil se nikdo. Produkty, které systémově vedou ke ztrátě vložených finančních prostředků na trhu nemají co dělat. Nyní v souvislosti s koronavirovou krizí vyzývám ministerstvo financí, aby ve spolupráci s Českou národní bankou neprodleně na problém reagovalo a vytvořilo tlak na pojišťovny, aby u již ukončených smluv IŽP pojišťovny vrátily klientům nesjednané srážky“, pokračoval poslanec Nacher. „Pokud nyní banky pomáhají svým klientům překlenout těžké období odkladem splátek úvěrů, pojišťovny nemohou zůstat stranou. Musí nést odpovědnost za své historické přešlapy, kdy smlouvy uzavíraly často na hraně použití nekalých obchodních praktik spočívajících ve skrytí důležitých informací o nákladovosti smluv IŽP, prezentovaných jako výhodné spoření. Ty peníze by se právě nyní řadě klientů velmi hodily“.Výzva ministryni Schillerové: NEKRÁCENÉ peníze z investičního životního pojištění by se teď lidem hodily

Diskutovat (0)