Za každou vteřinu 1045 korun za bankovní poplatky


22. 05. 2007  08:22     Patrik Nacher     komentáře (0)

Loni jsme za bankovní poplatky zaplatili téměř 33 miliard korun. Letos to bude pravděpodobně ještě více. Znamená to, že za poplatky dáme denně více než 90 milionů. V horní části home page najdete počítadlo poplatků, které ukazuje aktuální částku, kterou jsme zaplatili od 1.1.2007.

Portál www.bankovnipoplatky.com nabízí na svých stránkách další nový pohled na bankovní poplatky v ČR – počítadlo poplatků. V horní části home page je umístěna dynamická tabulka, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2007. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2006 – položka zisk z poplatků a provizí – která činila 32,943 miliard korun. A vzhledem k tomu, že zisk z poplatků každým rokem roste (viz tabulka níže), v dynamické tabulce pro rok 2007 je proto přidáno slovo „nejméně“.

Co částka téměř 33 miliard za rok znamená v menších časových úsecích:

·              za měsíc             2 745 250 000

·              za týden             633 519 230

·              za den                90 254 794

·              za hodinu           3 760 616

·              za minutu           62 677

·              za vteřinu           1 045

 

 

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru  
  31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Zisk z finanční činnosti

90 252

103 486

108 918

116 836

v tom:  
Zisk z poplatků a provizí

26 343

31 326

31 831

32 943

Absolutní ukazatele v mil. Kč
(banky s licencí k 31.12.2006 ) Zdroj: ČNB

 Za každou vteřinu 1045 korun za bankovní poplatky

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

21119625094

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více