Základní informace


29. 08. 2008  11:36     Patrik Nacher     komentáře (4)

Ideální banka 21. století aneb o vzájemné komunikaci banky a klienta - zásady vztahu banky s klientem, vyváženost vzájemného postavení, srozumitelnost služeb pro klienty jiných věkových kategorií, představa proklientského přístupu banky, reflexe klientů a její vnímání bankou.
[soutez_2008_menu]

II. ročník soutěže pro studenty : "Ideální banka 21. století"


Organizátor soutěže: Poštovní spořitelna
Generální partner: Bankovnipoplatky.com
Mediální partner: Kurzy.cz
Odborní partneři: BIVŠ, Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta
Cílová skupina projektu: Studenti všech typů škol v ČR
Formát textu: Zamyšlení, úvaha

Téma II. ročníku:

"Ideální banka 21. století aneb o vzájemné komunikaci
banky a klienta"

Podtitul:

"Zásady vztahu banky s klientem, vyváženost vzájemného postavení,
srozumitelnost služeb pro klienty jiných věkových kategorií, představa
proklientského přístupu banky, reflexe klientů a její vnímání bankou."

Základní termíny:

  • 8/2008 vyhlášení II. ročníku, vyhlášení tématu
  • 1.9.2008 oficiální zahájení soutěže
  • do 31.10.2008 čas na vypracování a odevzdání
  • 11/2008 hodnocení odbornou porotou, zveřejnění prací
  • 12/2008 slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen

PRAVIDLA soutěže pro studenty

Podmínky účasti:

Soutěž je určena studentům všech typů škol v České republice. Práci může
zpracovat a do soutěže zaslat jednotlivec i skupina. Přihláškou do soutěže
je zaslání práce na zadané téma dle níže uvedené specifikace a uvedení
kontaktních údajů.

Charakter a rozsah prací:

Práce zaslané do soutěže mají charakter písemné práce ve formě úvahy. Rozsah
prací je stanoven do 6 normostran (A4, Times New Roman, velikost písma 12
bodů).

Vyhlášené kategorie:

Každá práce je automaticky zařazena do hodnocení v obou kategoriích:

  • . nejlepší práce
  • . nejlepší nápad

 

Výběr prací:

V rámci kategorie "nejlepší práce" bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V
prvním kole vyberou zástupci serveru bankovnipoplatky.com, vysokých škol a
Poštovní spořitelny deset nejlepších prací. Ve druhém kole bude vybrané
práce hodnotit odborná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a
mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů
institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý
porotce přidělí hodnocené práci 1 - 10 bodů, přičemž 10 bodů je přiděleno
práci, která je dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na
základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí
rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů.
V rámci kategorie "nejlepší nápad" bude hodnocení probíhat jednokolově ze
všech zaslaných prací.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení v obou kategoriích je subjektivní. V kategorii "nejlepší nápad" se
porota zaměří především na originálnost předloženého námětu bez ohledu na
jeho ekonomickou životaschopnost. V kategorii "nejlepší práce" se porota
zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací - originálnosti,
realizovatelnosti a celkového dojmu.

Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže:

Práce je možno přihlašovat od 1. 8. 2008 do 31. 10. 2008, 24:00
středoevropského času. Za přihlášení práce se považuje její zaslání na
emailovou adresu: soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy,
jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V
případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména,
adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího
skupiny.

Ceny:

Vítěz v kategorii "nejlepší nápad" získává účet u Poštovní spořitelny s
částkou 20 000 Kč a možnost zúčastnit se stáže v Poštovní spořitelně.
Pro kategorii "nejlepší práce" je určeno dvacet následujících cen:
1. účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč + stáž v bance
2. účet u Poštovní spořitelny s částkou 15 000 Kč + stáž v bance
3. účet u Poštovní spořitelny s částkou 10 000 Kč + stáž v bance
4. účet u Poštovní spořitelny s částkou 5 000 Kč + stáž v bance
5. účet u Poštovní spořitelny s částkou 3 000 Kč + stáž v bance
6. - 20. hodnotné věcné ceny

Všichni ocenění dále získají CD a DVD některé z hudebních skupin nebo filmů,
které podporuje Poštovní spořitelna.

Ochrana autorských práv

Zasláním soutěžní práce její autor nebo skupina autorů udělují pořadatelům
soutěže právo na její zveřejnění na stránkách www.bankovnipoplatky.com a na
serverech Poštovní spořitelny, a to včetně jména, města bydliště a jména
studované školy. V případě, že bude na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo
na serverech Poštovní spořitelny zveřejněna pouze část práce, musí být
uvedeno, že jde pouze o výňatek.
Pořadatelé soutěže - server www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelna -
mají právo zveřejnit jméno, město bydliště a jméno studované školy u autorů
všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální
záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.
Student je dále povinen uvést ve své práci informační zdroje, ze kterých
čerpal, stejně tak jako původ těch částí textu, které převzal odjinud.Základní informace

Diskutovat (4)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14612168882

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5180
Kurz USD Americký dolar 1 USD 20,9780
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6195
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,5810
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,2900
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2300
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1803
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více