Zákon posiluje práva spotřebitelů ve sporech s poskytovateli úvěrů


30. 03. 2012  11:47     Miloš Borovička, Lukáš Zelený     komentáře (0)

Rozhodčí doložka napomáhá efektivnímu a rychlému řešení sporu, především u obchodních a mezinárodních smluv. Současně je také často zneužívána, a to zejména poskytovateli spotřebitelských půjček a úvěrů, kteří se díky ní mohou vyhnout soudnímu dohledu. Od prvního dubna dochází k zásadním změnám v zákoně o rozhodčím řízení, včetně úpravy rozhodčích doložek. dTest analyzoval dopad novely na spotřebitele.

Novelou zákona dochází ke značnému zlepšení postavení spotřebitelů. Nově už nebude možné schovat rozhodčí doložku malým písmem do smluvních podmínek tak, aby o ní spotřebitel nevěděl. Rozhodčí doložka u spotřebitelských smluv musí být nadále sjednávána individuálně a na samostatné listině, která bude obsahovat všechny informace k tomu, aby každý uměl posoudit její možný dopad. „Pokud nejsou zákonné podmínky splněny, je rozhodčí doložka neplatná a rozhodce nebude mít pravomoc spor rozhodnout,“ říká právní konzultant časopisu dTest Miloš Borovička.

 

.

VYHRAJTE NOŤAS TOSHIBA SATELLITE!

.

Rozhodcem spotřebitelských sporů už nyní nemůže být kdokoliv, ale pouze osoba bezúhonná, s právnickým vzděláním, která je zapsaná na seznamu Ministerstva spravedlnosti. Důležitým aspektem je také její nezávislost. „dTest velmi uvítal tuto novelu, neboť i naši poradci se setkávají s případy, kdy došlo k nezaplacení jedné splátky, a arbitr během krátké doby rozhodnul ve prospěch věřitele, přiznal nemravné úroky, pokuty a odměny a dříve než spotřebitel stačil zareagovat, exekutoři odvezli jeho majetek,“ říká Borovička a dodává: „Nyní se možnosti zneužívání doložky výrazně ztíží.“

 

.

Dojde-li přeci jen k excesům, má spotřebitel právo, aby každý rozhodčí nález přezkoumal soud, pokud se na něho poškozený obrátí do tří měsíců od doručení nálezu. Příslušný soud pak bude muset přezkoumat postup rozhodce a jeho soulad se zákonem, zároveň bude moci odložit vykonatelnost nálezu, čímž zabrání exekuci. „Spotřebitel tak má možnost účinně čelit nezákonným praktikám a divokým exekucím. Zda je bude využívat a nešvar se podaří vymýtit, nebo si lichváři a podvodníci najdou novou právní kličku, je otázkou několika dalších let,“ uzavírá Borovička.

Přehled nejpodstatnějších změn v zákoně o rozhodčím řízení je k dispozici na www.dtest.cz/dolozkyZákon posiluje práva spotřebitelů ve sporech s poskytovateli úvěrů

Diskutovat (0)