Vyhledávání


Kupuji byt - jaký druh

Osobní vlastnictví, družstevní či nájemní? Jaký druh bydlení zvolit? Takovou otázku si klade mnoho lidí, kteří se rozhodují pro nové bydlení. Jaká forma je nejvýhodnější pro vás?


Pobyt v nemocnici - kdy (ne)musíte platit?

Každý pobyt kohokoliv z nás v nemocnici je spojen nejen s čerpáním samotné zdravotní péče, ale také „spotřebováním“ určitých doprovodných nákladů.


Kdy poplatek nemusíte platit - výjimky

Zdravotní poplatky, které jsou v platnosti od ledna 2008 mají i své výjimky. V některých případech tak budou pacienti od poplatků osvobozeni. Víte kdy?


Kdy nemusíte poplatek za recept hradit?

Stejně jako u plateb u doktora i poplatků za recet jsou výjimky, kdy za recept ani za výběr předepsaného léku neplatíte. Kdy poplatek za recept platit nemusíte?


Poplatky za recept - jak je vypočítat a platit?

Poplatek za recept ve výši 30 korun je složitější než se může na první pohled zdát. Často se mezi lidmi objevují fámy, že se buď bude platit za každý lék, který bude recept vystaven, nebo pouze za jeden recept. Ani jedna z možností není pravdivá. Jak to tedy s poplatky za recept ve skutečnosti je?


Chci zaplatit nájem (služby)

Správná a pohodlná forma placení nájemného je velmi důležitá. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením v podobě upomínek či dokonce hrozících žalob.

Poplatek za svoz odpadu

Výši poplatku za svoz odpadu stanoví obce a města. Cena závisí na politice konkrétního zastupitelstva, ceně místních zpracovatelů, velikosti obce či velikost pepelnice či kontejneru.


Platím plyn

Platba plynu nebývá vysokou položkou v rámci rodinného rozpočtu, pokud se plyn nepoužívá i na topení a ohřev vody. V takovém případě můžete za plyn platit i tisíce měsíčně a jedná se tak o nejpoužívanější energii.

Platím elektřinu

Úhrada elektřiny je pro většinu z nás samozřejmou věcí. Platíte však skutečně správnou cenu za to co skutečně spotřebujete? Nejsou vám účtovány položky, které vůbec nespotřebováváte?

 


Platím vodné a stočné

Vodné a stočné platí každý kdo využívá vodu dodávanou z vodáren a tuto vodu následně odvádí do kanalizace. Povinnost hradit vodné a stočné nevzniká uzavřením smlouvy, ale zápisem vlastnického práva k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí


Platím recyklační poplatek

V případě koupě nového elektrického spotřebiče platíte dle zákona povinně v ceně spotřebiče i recyklační poplatek. Tento poplatek vám zajišťuje právo na vrácení starého spotřebiče prodejci k likvidaci

Česká pošta - poslání zásilky


Přerušení poskytování služeb


Přenesení čísla k jinému operátorovi

Přenos lze provést v případě, že nemáte dotovanou smlouvu neboli smlouvu na dobu určitou (standardně si operátoři “upisují” zákazníky na 2 roky). Pokud ne – je vše v pořádku.

Nahrazení SIM karty (odcizení, ztráta, poškození zákazníkem)


Blokování hovorů na vlastní žádost

Blokování hovorů na vlastní žádost uplatníte zejména, když vám ukradnou mobilní telefon. V takovém případě kontaktujte co nejrychleji vašeho mobilního operátora.

Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání

Služba spočívá v předání výpisu zákazníkovi, kde bude uvedeno volání, které zákazník označil jako zlomyslné nebo obtěžující. Abyste výpis získali, musíte u něj požádat.

Změna nastavení přenosu dat

Přenastavení datového přenosu provedené ve spolupráci s technikem na datové lince je zpoplatněno minutovou sazbou hovoru na datovou linku.


Zlaté číslo

Definice zlatého čísla se u každého operátora trochu liší, přesná zákonitost dělení neexistuje – prakticky to znamená co nejsnadněji zapamatovatelné číslo – takové které obsahuje co nejmenší počet odlišných číslic nebo snadno zapamatovatelná kombinace.


Změna telefonního čísla

Jako paušální zákazník mobilního operátora můžete kdykoliv požádat o změnu telefonního čísla.

Změna tarifu

Pokud jste tarifní zákazník (platíte měsíčně za služby paušální poplatek), můžete si samozřejmě měnit tarif podle toho, jak často voláte.


Přetisk vyúčtování (duplikát)

Neboli duplikát vaší faktury vám telekomunikační společnost vystaví na požádání.

Podrobné vyúčtování

Taky často nevěříte tomu, že jste za měsíc provolali tolik peněz? Téměř jste nevolali a na faktuře vás straší čtyřciferná čísla? I telekomunikační společnost se může splést. Jediný způsob, jak to ověřit, je požádat o podrobný výpis.


Volání ze zahraničí

Volání ze zahraničí se občas člověk nevyhne. Spíše než z mobilního telefonu se často vyplatí volat z místní internetové kavárny nebo z telefonní karty.  Pokud však budete volat z mobilu, zaplatíte pravděpodobně víc, než byste chtěli.

Volání do zahraničí

Volání do zahraničí se občas člověk nevyhne. Pokud jste k tomu nuceni použít mobilní telefon (přeci jenom, z práce je to pořád zadarmo), připravte se, že zaplatíte tučné peníze.

Volání zdarma

Někteří mobilní operátoři umožňují svým zákazníkům volat na některá, vámi vybraná čísla, zdarma.


Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou.


Přijetí do úschovy notáře

Jde-li o peníze, cenný papír, které jsou přijímané za účelem jejich vydání další osobě.

Úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny


Sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 271 - 300