Vyhledávání


Stav nouze. Co znamená pro spotřebitele

Stav nouze v elektrizační soustavě je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo v její části (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny apod.).


Jak určit spotřebu elektřiny

Spotřeba celého fakturačního období se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD).


Jak porovnávat nabídky od dodavatelů energií

Vhodným zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých dodavatelů. Při hodnocení jednotlivých nabídek je důležité brát zřetel nejen na výši cen, ale současně zohlednit při své volbě také specifické podmínky dodávek elektřiny, nabízené konkrétním dodavatelem.


Kde zjistit informace o dodavatelích energií

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence.


Kdy se mění ceny energií

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.


Jak se stanoví cena elektřiny

V případě stanovení jednotlivých regulovaných položek postupuje Energetický regulační úřad v souladu s vyhláškou o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ve znění pozdějších předpisů.


Dodávka energií od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel.


Jak provést změnu dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká (proces trvá od 1 do 6 měsíců, dle výpovědních dob) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou, a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou.


Kdy podepsat smlouvu s dodavatelem energií

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky.


Jak vybírat nového dodavatele energií

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou.


Změna dodavatele energií

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná.


Jak nejlépe porovnávat ceny dodavatelů energií

Porovnávání cen dodavatelů energií, zejména dodavatelů elektřiny a plynu se začalo rozvíjet po liberalizaci trhu před několika lety. Liberalizace umožnila snadnou a komfortní změnu dodavatele příslušných energií a služeb.


Porovnávače pojištění nejen porovnávají ale i prodávají

Zajímavou kategorií je porovnávání výhodnosti pojištění. Zejména porovnávače povinného ručení jsou velmi populární a díky zájmu o ně se přeměnily i ve zprostředkovatele.


Mezi poradcem a zprostředkovatelem je rozdíl

Lidé vůbec nerozlišují mezi finančním poradcem a pojišťovacím nebo investičním zprostředkovatelem. Jedná se přitom o jiné činnosti s jinou náplní, funkcí a kontrolou.


Pochybení finančních a pojišťovacích poradců nejsou výjimečné

O tom, že pochybení finančních či pojišťovacích poradců a zprostředkovatelů bývají vážná, svědčí i rozhodnutí o přestupcích a chybách finančních poradců, která vydává Česká národní banka.


Při prodeji auta dohlídněte na jeho přepis v registru

Pokud prodáváte automobil, nikdy se nespoléhejte na to, že ho kupující přihlásí v registru vozidel, a to ani v případě, kdy mu za tímto účelem vystavíte plnou moc.


Pojišťovny musí proplácet nové díly auta

Pojišťovny dříve odmítaly v rámci pojistného plnění hradit poškozeným řidičům starších vozů celou částku oprav s použitím nových náhradních dílů s odůvodněním, že v takovém případě řidiči auto zhodnotili oproti stavu před nehodou.


Povinné ručení není havarijko

Mnoho řidičů si stále plete povinné ručení a havarijní pojištění.


Jak vybrat povinné ručení

Povinné ručení lze vybrat nejlépe přímo na internetu. Jde totiž o ideální produkt pro porovnání výše pojistného, pojistných podmínek i rozsahu plnění.


Povinné ručení musíte sjednat přímo ze zákona

Povinné ručení je jedním z mála pojistných produktů, které si musí lidé sjednat a uzavřít přímo ze zákona.


S pojišťovacími poradci jednejte takticky

Nejlepší vizitkou dobrého poradce je osobní doporučení spokojených klientů, našich známých a přátel.


Kuriózní pojistky už jsou dne běžné

V souvislosti se zostřením konkurence na tuzemském pojišťovacím trhu, nabízejí pojišťovny stále častěji i paradoxní či kuriózní druhy pojištění.


Pojistná událost neznamená automatické plnění

V případě vzniku pojistné události a škody, nepočítejme automaticky s tím, že pojišťovna bude okamžitě a bez výhrad plnit. Zástupce pojišťovny pečlivě prozkoumá okolnosti vzniku škody, důvody i rozsah.


U pojištění dejte pozor na výluky

Velkou pozornost je třeba věnovat zejména části, kde se píše o tzv. výlukách z pojištění a dalším omezením pojistného plnění.


Neživotní pojištění. Sjednání není tak jednoduché

Pojistit si dnes můžeme prakticky cokoliv a proti čemukoliv. Vše vypadá jednoduše. Prostě se pojistíme, a když se nám stane nepříjemná událost, pojišťovna nám škodu uhradí. Tak jednoduché to ale není.


Staré smlouvy o životním pojištění nerušte

Finanční poradci někdy navrhují klientům rušit staré smlouvy o IŽP (investiční životní pojištění), na kterých již byly zaplaceny vstupní poplatky.


Životní pojištění není spoření

Velký pozor je třeba dávat na to, abyste se nenechali přesvědčit, že investiční životní pojištění je vlastně spořící produkt.


Provize dosahují až 180 % ročního pojistného

Dalším problémem tohoto produktu je, že v prvních letech existence pojištění platíme náklady na zprostředkování a uzavření smlouvy. Výše provize pro zprostředkovatele a společnost, kterou zastupuje, dosahuje až 180 % ročního pojistného.


Při sjednávání životního pojištění pozor na poradce

Klient je při sjednávání životního pojištění znevýhodněn oproti informačně a argumentačně kvalitně vybavenému zprostředkovateli.


Životní pojištění. Čím ve skutečnosti je

Životní pojištění je pro pojišťovny atraktivní a výnosný produkt. Pro klienty se ale může často jednat o produkt rizikový, který je může stát hodně peněz, přitom ale přinášet minimální přínos.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 31 - 60