Vyhledávání


Chci umístit stánek (jiný prodej) na ulici

Pokud chcete na ulici otevřít stánek, nebo jiné prodejní místo, musíte si zažádat o povolení příslušný městský či obecní úřad a zaplatit příslušný poplatek za pronájem tohoto místa. Pro úspěšné spuštění činnosti potřebujete rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.


Zakládám živnost

Založení živnosti je jedním z nezbytných podkladů možnosti podnikání. Živnostenský list tak potřebujete pro kteroukoliv podnikatelskou činnost, kterou hodláte provozovat. Podnikání bez živnostenského oprávnění je porušení zákona a může představovat trestný čin neoprávněného podnikání.


1

Sekce obsahuje celkem 2 článků. Výše vypsáno 1 - 2