Vyhledávání


Jak podat stížnost ČTÚ

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Jaké spory Český telekomunikační úřad řeší?

Český telekomunikační úřad je příslušný k řešení sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích a podle § 6a zákona o poštovních službách.


Jaké osoby zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Jedná se o zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, kteří jsou přijati do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.


1

Sekce obsahuje celkem 3 článků. Výše vypsáno 1 - 3